O nás

Dovoľujeme si Vám predstaviť súkromnú bezpečnostnú službu RESEC s.r.o. Spoločnosť je síce mladá, no čerpá bohaté skúsenosti z dlhoročnej praxe svojich riadiacich predstaviteľov, ako aj radových zamestnancov, ktorí pôsobia v bezpečnostnej sfére takmer od počiatkov súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Bohaté skúsenosti nám umožňujú navrhovať a realizovať jednotlivé projekty klientovi priamo na mieru – na kľúč.
Zárukou kvality a serióznosti je profesionálny výber zamestnancov, ktorých určite motivuje stabilný a nadštandardný príjem, sociálne istoty, možnosť poskytnutia zamestnaneckej pôžičky, kariérny rast atď. Naša spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom dostatočné príležitosti k vytváraniu vhodných pracovných podmienok, spoločenského uznania a profesionálneho rastu.

Pri výbere zamestnancov postupujeme podľa prísnych kritérií stanovených vnútornou smernicou našej spoločnosti, pričom si určíme požiadavky obsadzovaného miesta na odbornú spôsobilosť (kvalifikácia, prax, atď.), spôsob posudzovania odbornej spôsobilosti, prediktori úspešného výkonu, určenia kritérií osobnostných vlastností a v neposlednom rade získavanie objektívnych a primeraných informácií o uchádzačovi.

Základnou filozofiou našej spoločnosti je spokojnosť zákazníkov dosiahnutá hlavne vysokou kvalitou ponúkaných služieb.
Pri pohovore sa prikladá zvýšený dôraz na životopisy uchádzačov, na ich odborné, fyzické a psychické znalosti. Vedieme si vlastnú databázu záujemcov o zamestnanie v našej spoločnosti. Zároveň pri nábore nových zamestnancov si robíme aj interný prieskum o vhodných kandidátoch v rámci kariérneho rastu prípadne na základe odporúčania riadiacich pracovníkov.