Kontakt

RESEC s.r.o.
Jégého 8
821 08 Bratislava

0903 189 070
0948 830 070
resec@resec.sk

IČO: 50 869 485
DIČ: 2120568164
IČ DPH: SK2120568164
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 121696/B