Prax a skúsenosti

Bohaté skúsenosti a dlhoročná prax z pôsobenia v bezpečnostnej sfére na Slovensku.

Profesionalita

Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby súkromnej bezpečnosti, najmä strážnej a detektívnej služby.

Záruka kvality

Profesionálny výber zamestnancov podľa prísnych kritérií určených vnútornou smernicou spoločnosti.

Vitajte na internetovej stránke súkromnej bezpečnostnej služby RESEC s.r.o., mladej spoločnosti, ktorá čerpá bohaté skúsenosti z dlhoročnej praxe svojich riadiacich predstaviteľov, ako aj radových zamestnancov, ktorí pôsobia v bezpečnostnej sfére takmer od počiatkov súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Poskytujeme širokú škálu kvalitných a profesionálnych služieb súkromnej bezpečnosti realizovaných na kľúč, ako napríklad ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku, pochôdzková činnosť (aj so strážnym psom), prechod cez vrátnicu, realizácia a technická kontrola kamerového a zabezpečovacieho systému, centralizovaný pult ochrany a nepretržitá zásahová služba, zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, osobná ochrana osôb a VIP ochrana, ako aj sofistikovaná a profesionálna detektívna služba.